قیمت گچکاری

قیمت گچکاری

قیمت گچکاری یا به عبارت دیگر هزینه دستمزد اجرای عملیات مختلف گچ‌کاری مانند گچ خاک، سفید کاری، کشته کشی، ابزارزنی، گچ بری و … همواره یکی از عوامل ایجاد اختلاف مابین کارفرمایان محترم و گچ کاران عزیز می باشد.

در این نوشته سعی می کنیم تا نرخ های معتدل برای قیمت امور مختلف گچ کاری را به اطلاع شما برسانیم.

قیمت گچکاری

محسابه‌ی متراژ گچ کاری

قیمت دستمزد گچ کاری به طور معمول بر اساس هر متر مربع محسابه می گردد. مثلا گچ کار به کارفرما اعلام می‌کند که عملیات اجرایی گچ و خاک یا گچ زیرکار و گچ سفیدکاری را با دستمزد X ریال به ازای هر مترمربع انجام خواهد داد. بنابراین برای محاسبه‌ی میزان دستمزد، در ابتدا باید محاسبه نماییم که مساحت محلی که باید گچ‌کاری شود چند مترمربع است.

فرض کنیم عملیات قرار است در اتاقی به ابعاد ۷ متر طول، ۵ متر عرض و ارتفاع ۳٫۲ متر انجام گیرد. بنابراین مساحت سقف و دیوارها به روش ذیل محسابه می‌گردد:

مساحت سقف

۳۵ = ۵ × ۷

مساحت دیوارها

۲۲٫۴ = ۳٫۲ × ۷

۱۶ = ۳٫۲ × ۵

از آنجا که ۴ دیوار داریم، باید مجموع مساحت دیوارها دوبرابر شود.

۷۶٫۸ = (۱۶ + ۲۲٫۴) × ۲

بنابراین مجموع مساحت سقف و دیوارها برابر است با حاصل جمع مساحت سقف و مساحت دیوارها منهای مساحت درب و پنجره‌ها بر اساس نقشه‌های موجود. مثلا اگر فرض کنیم که در اتاق فعلی یک درب به مساحت ۳ مترمربع و یک پنجره به مساحت ۱۰ مترمربع داشته باشیم، پس مساحت کل فضای گچ‌کاری اینچنین محاسبه می‌گردد:

مساحت سقف + مجموع مساحت دیوارها – مجموع مساحت درب‌ها و پنجره‌ها = مساحت کل گچکاری

۹۸٫۸ = ۱۳ – ۷۶٫۸ + ۳۵

قیمت گچکاری
قیمت گچکاری

محسابه میزان مصرف گچ

کارفرمایان محترم برای برآورد میزان مصرف گچ در هر مترمربع می‌توانند از استادکاران گچکار مشاوره بگیرند.

اما بطور استاندارد، میزان مصرف گچ زیرکار و گچ خاک در هر مترمربع به ضخامت ۱٫۵ سانتیمتر حدود ۱۸ کیلوگرم و میزان مصرف گچ سفیدکاری در هر مترمربع به ضخامت ۰٫۵ سانتیمتر حدود ۵ کیلوگرم می‌باشد.

قیمت گچکاری در سال ۱۴۰۳

پس از محسابه‌ی مساحت گچ‌کاری، بر اساس نرخ‌های زیر می‌توان محسابه کرد که حدود دستمزد اجرایی چه میزان خواهد بود.

توجه: نرخ‌های زیر به هیچ عنوان قطعی نیستند و صرفا بر اساس مطالعات میدانی به دست آمده‌اند. دستمزد گچ کاری در مناطق مختلف ممکن است بیشتر یا کمتر باشد. ضمن اینکه قیمت بعضی از عملیات گچکاری بصورت توافقی محاسبه خواهد شد.

ردیف نوع عملیات قیمت برای اجزای هر متر مربع
۱ گچ خاک ۱۰۰٫۰۰۰ تومان
۲ گچ زیرکار ۱۰۰٫۰۰۰ تومان
۳ سفیدکاری ۱۲۰٫۰۰۰ الی ۱۵۰٫۰۰۰ تومان
۴ گچ پلیمری دستی زیرکار ۱۲۰٫۰۰۰ تومان
۵ گچ پلیمری دستی سفیدکاری ۱۲۰٫۰۰۰ الی ۱۵۰٫۰۰۰ تومان
۶ گچ پلیمری با دستگاه گچ پاش ۱۲۰٫۰۰۰ تومان
۷ انواع گچ بری بر اساس توافق گچ کار و کارفرما
  • دستمزد اجرای عملیات گچ کاری در محیط‌های خاص مانند زیرزمین، انباری‌ها، پارکینگ، راه‌پله و … براساس توافق مابین گچکار و کارفرما محاسبه خواهد شد.
  • به طور معمول، تهیه‌ی گچ در محل کارگاه برعهده‌ی کارفرما می‌باشد مگر اینکه توافقی غیر از این صورت گرفته باشد.
  • حمل و نقل بسته‌های گچ درون کارگاه برعهده گچکاری می‌باشد.
  • تهیه ابزار مناسب برای اجرای عملیات گچکاری برعهده گچکار می‌باشد.
  • روش پرداخت دستمزد به گچکار بر اساس توافقات موجود در قرارداد مابین کارفرما و گچکار خواهد بود.
فهرست